Filmár a študent Fakulty masmediálnej komunikácie v Trnave nakrútil film, prostredníctvom ktorého apeluje na generáciu, ktorej je sám súčasťou: „Rozhodli sme sa s kolegami nakrútiť film, ktorý nebude len prázdnou frázou, ale pokúsi sa v krátkosti sústrediť na niektoré fenomény našej generácie spojené s novými médiami, ale aj študentským životom a politickou situáciu, ktorá sa nás bezprostredne dotýka.“


Snímka bola údajne vyvrcholením školskej kampane: „Nejde len o film. Ide o celkovú myšlienku, ktorú sa ním snažíme presadiť. Počas celého semestra sme na sociálnej sieti a v priestoroch našej školy iniciovali skromnú teasingovú kampaň, kde na monotónnom čiernom podklade figurujú iba otázky (Kto sme? Kam patríme? Je nás viac?) a hashtag #ALittleCityDude. Mnohí nevedeli, čo sa chystá.“

 

Film nikdy neštudoval, no nakrútil generačnú výpoveď. Sledujte podarený krátky film slovenských zanietených milovníkov filmu


"Nie sme odborníci a film sme nikdy neštudovali. A tiež netvrdíme, že takýmto kraťasom dôkladne opíšeme fenomény našej spoločnosti. Chceli sme v prvom rade načrtnúť niektoré skutočnosti, nahlas ich vysloviť a otvoriť priestor pre diskusiu, aj keď sa to nebude každému páčiť. Nakrúcam už od základnej školy, no aj napriek tomu sa nepovažujem za režiséra. Ale skutočnosť, že viem narábať s technikou a filmovou rečou a pritom som nikdy reálne na veci okolo seba neupozornil, ma dlho mátala a rozhodol som sa niečo povedať. Vnímam veci a skutočnosti, ktoré má obklopujú aj ovplyvňujú a film je účinný nástroj, ako sa vyjadriť."

 

Ohodnoť článek
14